Quý khách kiểm hàng trước khi nhận hàng, hàng hóa đã nhận vui lòng không đổi. Nếu quý khách phát hiện hàng không chính hãng, KGCVina đền tiền gấp 10 lần.